Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số

Thời gian: 09:00:17/02/2016 đến 17:00:19/02/2016

Địa điểm: Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Lê Tuấn Hoa - Viện Toán học (Đồng Trưởng ban), JongHae Keum - KIAS (Hàn Quốc) (Đồng Trưởng ban), Nguyễn Hữu Dư -VIASM, Sijong Kwak- KAIST, Nguyễn Duy Tân - Viện Toán học, Ngô Việt Trung -Viện Toán học

Tóm tắt:

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
Cơ quan tài trợ: Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Nội dung cơ bản của hội thảo là các báo cáo của một số nhà toán học Hàn Quốc và một số nhà toán học trong nước về một số vấn đề của Hình học đại số, đồng thời bàn về sự cộng tác nghiên cứu giữa hai nước trong lĩnh vực này.
Ăn ở: Người tham dự tự thanh toán các chi phí ăn ở. Ban tổ chức có thể hỗ trợ đăng ký chỗ ở tại Tuần Châu (cần ghi rõ trong đăng ký).
Đăng ký: Không có phí tham dự. Đăng ký tham dự gửi qua email trước ngày 31/1/2015 đến Nguyễn Duy Tân theo địa chỉ duytan(at)math.ac.vn

Chi tiết xem tại: http://math.ac.vn/conference/VKSeminar/index.php?lang=vi