Hội thảo: Đào tạo Trí tuệ nhân tạo ở bậc đại học như thế nào ?

Thời gian: 08:30 đến 11:30 Ngày 06/06/2024

Địa điểm: VIASM

Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM);
  • Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chương trình 

  • GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, DSLab, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
  • PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình, Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • PGS.TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
  • TS. Nguyễn Thị Minh Huyền, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội;
  • PGS.TS. Trần Minh Triết, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt 

Hình thức: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến (Học viên ngoài Hà Nội sẽ được gửi link Zoom để tham dự trực tuyến)

Đối tượng tham dự: Nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học; Lãnh đạo, nhà quản lý thuộc các công ty, doanh nghiệp có đào tạo và sử dụng nhân lực AI; Học viên sau đại học, sinh viên và những người quan tâm đến AI và đào tạo nhân lực AI.

Liên hệ:  dslab@viasm.edu.vn

Thư ký khoa học: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền, email:huyenntm@hus.edu.vn

Thư ký hội thảo: Đặng Lê Hoàng Anh, email: dlhanh@viasm.edu.vn