Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Thời gian: 09:00:21/05/2017 đến 12:00:25/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Ban tổ chức: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học) Ngô Lâm Xuân Châu (Đại học Quy Nhơn)

Ban khoa học: Hélène Esnault (Đại học Free, Đức) Phùng Hồ Hải (Viện Toán học) Joao Pedro dos Santos (Đại học Paris VI)

Mục đích: Giới thiệu một số kết quả gần đây trong hướng nghiên cứu lược đồ nhóm cơ bản và các ứng dụng vào hình học số. Trong hội thảo sẽ có các chuỗi bài giảng bởi H. Esnault (Berlin) và T. Abe (Tokyo) về chủ đề Crystals cùng một số báo cáo mời. Vào các buổi chiều và buổi tối sẽ tổ chức các phiên thảo luận, tại đó các NCS và cán bộ nghiên cứu trẻ có thể đề xuất các câu hỏi, ý tưởng và thảo luận với các đồng nghiệp lớn tuổi hơn.

Báo cáo mời: Prof. Hélène Esnault (FU Berlin) and Prof. Tomoyuki Abe (Univ. of Tokyo) will give a minicourse on Crystals and Companion (each four one-hour lectures). Other invited speakers: Prof. Xiaotao Sun (Institute of Math., Chinese Academy of Science) Prof. Manuel Blickle (University of Mainz, Germany) Dr. Joao Pedro dos Santos (University of Paris VI) Dr. Pham Hung Quy (FPT University, Hanoi) Dr. Ngô Lâm Xuân Châu (Quy Nhơn University) Hugo Bay-Rousson (University of Paris VI) Marco d’Addezzio (FU Berlin) Efstathia Katsigianni (FU Berlin)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Liên hệ: Phùng Hồ Hải, IMH, VAST (phung@math.ac.vn) và Lê Thị Quý (ltquy@viasm.edu.vn)