Khóa học "Đường cong Đại số"

Thời gian: 09:00:05/09/2017 đến 17:00:16/09/2017

Địa điểm: Trường ĐH Sư phạm Huế, 34 Lê Lợi, TP Huế

Ban tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường ĐH Sư phạm Huế

Tóm tắt:

Khóa học dự kiến sẽ kéo dài trong hai tuần nhằm mục đích cung cấp cho các bạn nghiên cứu sinh, thạc sĩ và mọi người quan tâm về một số nội dung của lý thuyết cơ bản của đường cong đại số như:

  • Đa tạp affine, xạ ảnh;
  • Đường cogn affine và xạ ảnh phẳng;
  • Cấu xạ giữa các đa tạp và ánh xạ hữu tỉ;
  • Giải kì dị;
  • Định lý Riemann - Roch.

Tài liệu: 

[1] M.F. Atiyah, I.G. Macdonald, Introduction to commutative algebra, Addison - Wesley Publishing company 1969.
[2] William Fulton, Algebraic curves: An introduction to algebraic geometry, Advanced Book Classics, 2008.

Người giảng dạy: GS. Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago - VIASM) ; Phạm Thanh Tâm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2)