Bài giảng đại chúng: Differential Geometry and its impact on Physics

Thời gian: 15:30 đến 16:30 Ngày 24/08/2018

Địa điểm: B4-705, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Báo cáo viên: Lorenz Schwachhöfer

Tóm tắt:

Chi tiết xem tại: http://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/hoat-dong-trong-nam/pho-bien-kien-thuc/chi-tiet/bai-giang-dai-chung-differential-geometry-and-its-impact-on-physics