KHÓA BỒI DƯỠNG “MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN BẬC PHỔ THÔNG” Dành cho giáo viên THPT môn Toán khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2022

Thời gian: 07:30 đến 17:30 Ngày 10/12/2022

Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định.

1. Mục tiêu:

Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị cho giáo viên Toán các trường THPT khu vực Miền Trung - Tây Nguyên một số chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn toán ở bậc phổ thông.

2. Đối tượng:

Giáo viên Toán các trường THPT, chuyên viên Toán các phòng, sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

3. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: Ngày 10/12/2022.
  • Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định.

4. Đơn vị tổ chức và phối hợp:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
  • Trường Đại học Quy Nhơn (QNU)
  • Hội Toán học Bình Định

5. Phụ trách chuyên môn:

  • PGS. TS. Đinh Thanh Đức; Chủ tịch hội toán học Bình Định.
  • PGS. TS. Lê Công Trình, Khoa Toán - Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn.

6. Hình thức tổ chức: Khóa tập huấn được tổ chức tập trung tại Trường Đại học Quy Nhơn.

7. Yêu cầu đối với học viên

  • Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khóa tập huấn.

8. Đăng ký tham dự

Đăng ký (BTC đã đóng đăng ký trước thời hạn do số lượng đăng ký tham dự vượt quá quy mô của Khoá học) qua google form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLGtSJoMIudY9iOZFfgbAFU4_fd81Ay3aP_7HsuK2HfdDuhA/viewform

Chi tiết xin vui lòng xem thông tin tại website: https://viasm.edu.vn/hdkh/boiduong-gv-quynhon2022 hoặc liên hệ: Thư ký Nguyễn Huyền My, điện thoại 0981158499, email: nhmy@viasm.edu.vn.

BAN TỔ CHỨC