Mini-workshop: Vành địa phương và Đại số phân bậc

Thời gian: 08:45:04/08/2014 đến 16:00:06/08/2014

Địa điểm: C2-714 VIASM

Mục đích: Mục đích của của hội thảo là để trao đổi một số hướng đang được nghiên cứu trong các lĩnh vực Đại số địa phương và Đại số phân bậc giao hoán.

Báo cáo mời: B. Ulrich (Đại học Purdue), Hà Huy Tài (Đại học Tulane, Mỹ), C. Polini (Đại học Notre Dame, Mỹ), Yan Gu (Đại học Suzhou, Trung Quốc), Trần Giang Nam (Viện Toán học), Đoàn Trung Cường (Viện Toán học), Ngô Việt Trung (Viện Toán học)

Tóm tắt:

Chi tiết: Chương trìnhTóm tắt báo cáo.