Mini-course: Giải tích lồi và Ứng dụng vào Tối ưu

Thời gian: 09:30:06/02/2023 đến 16:30:08/02/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ban Tổ chức:

- Ban chương trình: Nguyễn Mậu Nam, Nguyễn Đông Yên

- Thư ký khoa học: Nguyễn Ngọc Luân

- Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Báo cáo mời/Giảng viên:

- GS. Nguyễn Mậu Nam, Đại học Portland, Hoa Kỳ (Email: mnn3@pdx.edu):

GS Nguyễn Mậu Nam hiện nay đang giảng dạy tại Đại học Portland, là tác giả của hơn 60 bài báo nghiên cứu về Giải tích biến phân và ứng dụng. Gần đây, GS. Nam đã xuất bản 2 cuốn sách về Giải tích lồi và ứng dụng.

- GS. Nguyễn Đông Yên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Email: ndyen@math.ac.vn)

GS Nguyễn Đông Yên hiện nay là Nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là tác giả của 2 cuốn sách và 126 bài báo nghiên cứu về Giải tích biến phân, Lý thuyết tối ưu, Bất đẳng thức biến phân, và Tối ưu vectơ.

- TS. Nguyễn Ngọc Luân, Đại học Sư phạm Hà Nội (Email: luannn@hnue.edu.vn)

TS. Nguyễn Ngọc Luân hiện nay là giảng viên thuộc Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, kiêm Tổ trưởng bộ môn Toán ứng dụng, là tác giả của 7 bài báo nghiên cứu về Giải tích biến phân, Lý thuyết tối ưu, và Tối ưu vectơ. 

Mục tiêu/ Nội dung:

Chuỗi bài giảng ngắn giới thiệu kiến thức cơ bản của Giải tích lồi trong không gian hữu hạn chiều. Phần lý thuyết của các bài giảng liên quan đến tập lồi, hàm lồi, đạo hàm suy rộng của làm lồi, hàm đối ngẫu Fenchel, và quy hoạch tuyến tính theo nón. Phần thứ hai giới thiệu một số ứng dụng của Giải tích lồi trong lý thuyết và thuật toán tối ưu. Nội dung các bài giảng liên quan đến các định lý tồn tại nghiệm tối ưu, đối ngẫu Fenchel và Lagrange, và thuật toán để giải quyết các bài toán tối ưu lồi và không trơn trong các vấn đề về định vị, xử lý ảnh, machine learning, phân cụm dữ liệu.

Hình thức tham dự: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

- Trực tiếp: Học viên ở Hà Nội và các địa phương khác.

- Trực tuyến: Học viên ở ngoài Hà Nội.

Lịch dự kiến

09:30-11:30, 06/02/2023: Bài giảng của GS. Nguyễn Mậu Nam

14:00-16:30, 06/02/2023: Bài giảng của TS. Nguyễn Ngọc Luân

09:30-11:30, 07/02/2023: Bài giảng của GS. Nguyễn Mậu Nam

14:00-16:30, 07/02/2023: Bài giảng của GS. Nguyễn Đông Yên

09:30-11:30, 08/02/2023: Bài giảng của GS. Nguyễn Mậu Nam

Đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmnUMaEdo3zPJA6MjGn2qTW5oXoNRDBl3qCynjV9-NSdEEOg/viewform 

Đối tượng tham dự: 

Các bài giảng sẽ được trình bày một cách dễ hiểu. Người tham dự chỉ cần kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính và giải tích trong không gian hữu hạn chiều. Do đó, sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, và các nhà nghiên cứu đều có thể tham dự và thu được những kiến thức hữu ích từ chuỗi bài giảng này.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Liên hệ: Nguyễn Mậu Nam (Email: mnn3@pdx.edu), Nguyễn Đông Yên (Email: ndyen@math.ac.vn), Nguyễn Ngọc Luân (Email: luannn@hnue.edu.vn)