Canceled - Workshop: “Combinatorial and Homological methods in commutative algebra”

Thời gian: 08:30 đến 17:15 Ngày 19/03/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM

Ban Tổ chức: Đỗ Trọng Hoàng; Trần Nam Trung 

Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Báo cáo mời:

- GS Satoshi Murai, Waseda University, Japan

- GS Marc Chardin, Institut Mathématique de Jussieu Université Pierre et Marie Curie, France

- GS Naoki Terai, Okayama University, Japan

- GS Ilya Smirnov, Stockholm University

Nội dung: Các báo cáo của Hội nghị sẽ tập trung vào các kết quả nghiên cứu gần đây trên thế giới về Đại số giao hoán. 

Đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5eka4UtcaA5NRLriOBkdTvDPY7jCqnokdiF4j9XKmmRiYLQ/viewform

Đối tượng tham dự: Giảng viên, sinh viên hoặc nhà nghiên cứu quan tâm đến Đại số giao hoán. 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Liên hệ: Đỗ Trọng Hoàng. Email: dthoang AT math.ac.vn