Cluster Analysis I + II

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 17/11/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 24/11/2021,

Địa điểm: Online

Báo cáo viên: PGS. Đào Thị Thanh Bình - Trường Đại học Hà Nội

Tóm tắt:

Buổi chia sẻ này giới thiệu về phân tích cụm (Cluster Analysis) với hai phương pháp phân cụm phân hoạch (Partitioning Algorithms) chính là K-means và K-medoids, từ đó đưa ra đánh giá phân cụm và hướng dẫn việc thực hành phân tích các dữ liệu thông qua phần mềm R.

Buổi chia sẻ nằm trong chuỗi Seminar Thống kê ứng dụng, chi tiết tại: https://sites.google.com/view/tkud/home