Continuous data assimilation for 3D Navier-Stokes equations

Thời gian: 14:30 đến 16:00 Ngày 20/10/2021

Địa điểm: Online

Báo cáo viên: TS. Vũ Mạnh Tới - Trường ĐH Thủy lợi

Tóm tắt:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminar Phương trình vi phân và Hệ động lực 2021

Link tham gia bằng Google Meet: https://meet.google.com/hon-vqqw-thu?hs=224

Thời gian: 14h30-16h00, chiều Thứ Tư hàng tuần 

Ngày

Người báo cáo

Tên báo cáo

6/10/2021

TS Bùi Kim My

(Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Long-time behavior of random 3D globally modified Navier-Stokes equations driven by colered noise

13/10/2021

TS Trần Minh Nguyệt

(Trường ĐH Thăng Long)

Pontryagin’s principle for optimal control problem governed by 3D Navier-Stokes-Voigt equations

20/10/2021

TS Vũ Mạnh Tới

(Trường ĐH Thủy lợi)

Continuous data assimilation for 3D Navier-Stokes equations

27/10/2021

TS Nguyễn Như Thắng (Trường ĐHSP Hà Nội)

TBA