Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014

Thời gian: 08:00:18/12/2014 đến 17:00:21/12/2014

Địa điểm: Nhà khách Tuần Châu của TW Đảng (Hạ Long, Quảng Ninh)

Ban tổ chức: GS.TSKH Đỗ Đức Thái – ĐHSP HN (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Phùng Hồ Hải – Viện Toán học (Đồng Trưởng ban), PGS. TS Lê Minh Hà – ĐHKHTN ĐHQG HN, PGS. TS Bùi Xuân Hải – ĐHKHTN ĐHQG Tp HCM, PGS. TS Đoàn Thế Hiếu – ĐHSP Huế. Ban tổ chức địa phương: TS. Nguyễn Công Minh – ĐHSP HN (Trưởng ban), TS. Phạm Hoàng Hà – ĐHSP HN, TS. Lưu Bá Thắng – ĐHSP HN.

Ban khoa học: GS. TSKH Lê Tuấn Hoa – Viện Toán học (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng – ĐHKHTN ĐHQG HN (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Nguyễn Tự Cường – Viện Toán học, GS. TSKH Ngô Việt Trung – Viện Toán học, GS. TS Nguyễn Hữu Dư – VIASM.

Mục đích: Hội nghị “Đại số – Hình học – Tôpô” được tổ chức 2 năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Đại số – Hình học – Tôpô và các ứng dụng.

Tóm tắt:

Hội nghị lần này dự kiến bao gồm các bài giảng một giờ và các báo cáo tổng quan trong 45 phút. Ban tổ chức và Ban chương trình sẽ mời các chuyên gia và sẽ thông báo ở Thông báo số 2. Báo cáo kết quả nghiên cứu 15 phút sẽ do các thành viên tham dự đăng ký và cần gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 30/10/2014, gửi toàn văn trước ngày 15/11/2014.

Từ 15/11/2014 Ban tổ chức sẽ gửi Giấy mời đến những người đăng ký tham dự để làm thủ tục đi công tác.

Hội nghị rất mong nhận được sự tài trợ của các cơ quan, trường, viện và sự tham gia nhiệt tình của các nhà toán học trong và ngoài nước.

Đăng ký và gửi (tóm tắt) báo cáo theo địa chỉ thư: dahito2014@hnue.edu.vn.

—————————————————

Phiếu đăng ký tham gia Hội nghị  ĐS – HH – TP 2014

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Cơ quan:

Email………………….. Điện thoại di động………………………

Có đăng ký báo cáo hay báo cáo treo:

Tên báo cáo:

Tóm tắt báo cáo (không quá 1/5 trang in).

Download phiếu đăng ký ăn trưa và chỗ ở.