Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science - Cở sở toán học, thống kê và lập trình cho khoa học dữ liệu

Thời gian: 08:30 đến 16:30 ngày 23/11/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 26/11/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 28/11/2019, 08:30 đến 16:30 ngày 30/11/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 03/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 05/12/2019, 08:30 đến 16:30 ngày 07/11/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 10/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 12/12/2019, 08:30 đến 16:30 ngày 14/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 17/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 19/12/2019, 08:30 đến 16:30 ngày 21/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 24/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 26/12/2019,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Phòng B4-705, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đơn vị  tổ chức:

- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

- Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Chương trình được tài trợ bởi :

- Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020.

Khóa học gồm 3 chuyên đề:

- Linear Algebra for Data Science

- Python for Data Science  

- Statistical Learning for Data Science  

Mục tiêu của khoá học: Khóa học có tính chất chuẩn bị các kiến thức nền tảng về toán học, thống kê và kỹ năng lập trình cho khoa học dữ liệu. Bên cạnh các kiến thức cơ bản, học viên còn được nghe chuyên gia trình bày một số ứng dụng thực tế. 

Lịch học:

- Từ 23/11/2019 đến ngày 26/12/2019

- Tất cả các tối thứ Ba, tối thứ Năm và ngày thứ Bảy (tối từ 17h30-20h30, sáng từ 8h30-11h30; chiều từ 13h30-16h30)

STT

Tên lớp

Thời gian

1

Linear Algebra for Data Science 

(2 buổi)

Thứ 3, ngày 26/11/2019: 17h30-20h30

Thứ 5, ngày 28/11/2019: 17h30-20h30

2

Statistical Learning for Data Science

(10 buổi)

Thứ 7, các ngày 23, 30/11 và  7/12/2019: 8h30-11h30, 13h30-16h30

Thứ 3, Thứ 5 các ngày 3, 5, 10 và 12/12/2019: 17h30-20h30  

3

Python for Data Science

(8 buổi)

Thứ 3, Thứ 5 các ngày 17, 19, 24 và 26/12/2019: 17h30-20h30

Thứ 7 các ngày 14 và 21/12/2019: 8h30-11h30, 13h30-16h30

Tài liệu: Học viên sẽ được cung cấp tài liệu miễn phí.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Phí tham dự: Không thu phí.

Đăng ký tham gia:  Tại đây

Hạn đăng ký: trước 17h00, thứ Hai, ngày 18/11/2019.

Số lượng học viên: 35 học viên.

Yêu cầu đối với học viên tham dự:

- Về kiến thức: Học viên đã hoàn thành các học phần Toán cao cấp, Lập trình cơ bản, Xác suất - Thống kê ở bậc đại học.

- Chứng chỉ của Khoá học: Học viên có thể đăng ký tham dự theo từng chuyên đề. Tuy nhiên, BTC chỉ cấp chứng chỉ cho những học viên tham gia đủ cả 3 chuyên đề của Khoá học, tham dự tối thiểu ⅔ số buổi học của mỗi chuyên đề, có tham gia làm bài kiểm tra kết thúc chuyên đề và được đánh giá là đạt.

- Yêu cầu khác: Tất cả các học viên cần mang theo laptop cá nhân.

Ưu tiên:

- Khuyến khích các học viên nữ tham gia khoá học.

- Ưu tiên các bạn đã tham gia làm tình nguyện viên cho các hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

- Ban tổ chức có thể đóng đơn trước thời hạn nếu đủ số người đăng ký.

Liên hệ:  

Lê Thị Quý, Thư ký Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Email: ltquy@viasm.edu.vn

Tel: (024) 3623 1542, máy lẻ 0.