Mini-course: Deep Learning

Thời gian: 09:00 đến 12:00 ngày 09/09/2018, 18:00 đến 21:00 ngày 12/09/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Cơ quan tổ chức (Host institution):

 • Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

Chương trình được tài trợ bởi (Sponsors):

 • Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội (U.S. Embassy, Hanoi).
 • Nhóm cựu học viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (Vietnamese Alumni US Department of State).

Giảng viên:

 • TS Bùi Nguyên Đại (Công ty TNHH Nouvosys).
 • TS Lê Chí Ngọc (Đại Học Bách Khoa Hà Nội).

Khách mời (dự kiến):

 • TS Trần Việt Hùng, Đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của Gotit!.
 • TS Bùi Kiên Cường, Ban công nghệ FPT Software.
 • TS Nguyễn Dũng, Axon.
 • TS Nguyễn Hoàng Anh, Worldquant Việt Nam.

Trợ giảng:

 • Lê Trung Kiên - KSTN K59 Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
 • Nguyễn Anh Thắng - KSTN K59 Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 

Thời gian và địa điểm tổ chức (Time and venue):

 • Time: 9/9/2018 – 31/10/2018. (Theory)
 • Venue: Room C2, VIASM, 7th floor, Ta Quang Buu library. 

Lịch khai giảng (Opening schedule)

 • Sunday, September 9, 2018. 

Lịch giảng dạy dự kiến (Tentative schedule)

 • Wednesday and Sunday every week from 9/9 to 31/10/2018. (Theory)

Chủ đề/ Objective: Trong khóa học, học viên sẽ được học về mô hình toán học của mạng nơ-ron (Neural networks) (tất cả các phương trình) và sau đó tự viết các phương trình đó trên Numpy để thực hiện các mạng nơ-ron. Bước tiếp theo là sẽ làm một số ứng dụng dựa trên các chương trình khung (framework) như Tensorflow. 

In the course, students will learn about mathematical models of Neural networks (all equations) and then write their own equations on Numpy to implement Neural networks. The next step is to do some applications based on frameworks like Tensorflow. 

Đề cương/ Syllabus:

 1. Introduction about the course and machine learning
 2. Neural Networks Basics
 3. Shallow neural networks
 4. Deep Neural Networks
 5. Optimization algorithms
 6. Gradient Backpropagation Tuning
 7. Convolutional Neural Networks Introduction
 8. Deep convolutional models: case studies
 9. Object detection
 10. Face recognition & Neural style transfer
 11. Recurrent Neural Networks
 12. Natural Language Processing & Word Embeddings
 13. Sequence models 

Language (Ngôn ngữ chính trong workshop):  Vietnamese

Contact (Liên hệ):  

Mr. Trần Mỹ Đức

Email: tmduc@viasm.edu.vn

Tel: 0977 606 276 

Thông tin về Giảng viên

 • TS. Bùi Nguyên Đại tốt nghiệp KSTN Điện Tử Viễn Thông, ĐH BKHN, TS ngành Điện và Khoa học Máy tính tại University of California, Berkeley, Hoa Kỳ. Có nhiều năm kinh nghiệm làm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Microsoft Research và Cadence Design Systems. Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Nouvosys cung cấp giải pháp về phân tải hệ thống và các dịch vụ liên quan đến IoT.
 • TS. Lê Chí Ngọc (Đại Học Bách Khoa Hà Nội). 15 năm nghiên cứu và giảng dạy về Lý thuyết đồ thị, Lý thuyết mạng lưới, Tính toán mềm, và Khoa học dữ liệu. Tốt nghiệp KSTN Toán Tin, ĐH BKHN, ThS Toán ứng dụng tại University of California Los Angeles, Hoa Kỳ, TS Toán tại Technical University of Freiberd, Trưởng nhóm Toán rời rạc và nhóm Khoa học dữ liệu của Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH BKHN, Phó giám đốc Nghiên cứu phát triển tại Công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ Icomm Việt Nam.