Khóa học ngắn: Diễn giải sự im lặng

Thời gian: 09:00:29/08/2016 đến 15:00:30/08/2016

Địa điểm: B4-705

Tóm tắt:

Thời gian chi tiết: 29/08/16 - 30/08/16, 09:00-11:00 & 13:00-15:00

Quan sát cách con người giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày có thể cho chúng ta ấn tượng rằng sự trung thực không đòi hỏi chúng ta phải nói toàn bộ sự thật. Khoá học này đặt mục tiêu đưa ra những bằng chứng cụ thể để lập luận rằng ấn tượng nói trên là một ảo giác, và sự trung thực có đòi hỏi chúng ta phải nói toàn bộ sự thật. Một hệ quả của lập luận này là sự im lặng, trong nhiều trường hợp, không có nghĩa là không nói gì, mà có nghĩa là nói ra những thứ không có vỏ bọc âm thanh. Các chủ đề thảo luận trong khoá học bao gồm (i) những châm ngôn hội thoại, (ii) những lựa chọn hình thức, (iii) những hàm ngôn bắt buộc, và (iv) sự quán triệt ngữ nghĩa. Khoá học mang tính dẫn nhập và không đòi hỏi kiến thức ngôn ngữ học cho trước ở người tham gia.