DSLab Seminar

Thời gian: 16:00 đến 17:30 Ngày 16/06/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Tóm tắt:

- Phần I: Tóm tắt quá trình làm nghiên cứu và giảng dạy về AI trong hơn 40 năm, những kết quả chính và những suy nghĩ về nghề nghiệp. 

- Phần II: Trả lời cho ba câu hỏi: 

+ (1) Tại sao chuyển đổi số? 

+ (2) AI cần Toán thế nào? 

+ (3) Tại sao chuyển đổi số cần AI?

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM: gặp gỡ đồng nghiệp 15:00-16:00 và trực tuyến tại link tham dự: 

Đăng ký tham dự: tại đây