VIASM 2019 Workshop on Dynamical Systems and Related Topics

Thời gian: 09:00:23/12/2019 đến 17:00:25/12/2019

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Ban chương trình:

- Nguyễn Hữu Dư (Chair), Vietnam National University

- Lee Keonhee, Chungnam National University

- Vũ Hoàng Linh, VNU University of Science

- Cung Thế Anh, Hanoi National University of Education

- Lê Văn Hiện, Hanoi National University of Education

Ban tổ chức:

- Lê Minh Hà (Chair), VIASM

- Nguyễn Trọng Hiếu, VNU University of Science

- Nguyễn Ngọc Thạch, Chungnam National University

Báo cáo mời:

- Nguyễn Hữu Dư, Vietnam National University

- Lee Keonhee, Chungnam National University

- Nguyễn Thiệu Huy, Hanoi University of Science and Technology

- Cung Thế Anh, Hanoi National University of Education

- Trần Đình Kế, Hanoi National University of Education

- Võ Hoàng Hưng, Saigon University

Mục tiêu/ Nội dung:

The aim of this workshop is to bring together researchers in dynamical systems and related topics. Particular topics of interest include topological dynamics, stability and control problems, and infinite dimensional dynamical systems. The organizers hope that the workshop gives a chance for exchange recent ideas and collaborative research among participating members.

Đối tượng tham dự: Giảng viên, sinh viên hoặc nhà nghiên cứu viên quan tâm đến hệ động lực.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Liên hệ: Nguyễn Ngọc Thạch, Chungnam National University, ngngocthach91AT gmail.com