Generalized Polyhedral DC Optimization Problems

Thời gian: 09:30 đến 10:30 ngày 09/04/2024, 09:30 đến 10:30 ngày 16/04/2024,

Địa điểm: Phòng C102, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội

Người báo cáo: TS Dương Thị Kim Huyền, Trường Đại học Phenikaa