Hội thảo lần thứ hai về Lý thuyết đồ thị và Hình học rời rạc

Thời gian: 08:00:09/01/2019 đến 17:00:13/01/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Ban tổ chức: 

- Le Minh Ha, VIASM

- Tran Cong Phong, Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam

- Janos Pach, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

- Le Anh Vinh, Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam

- Pham Van Thang, University of California, San Diego

Cơ quan tổ chức và tài trợ (Host institution): Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Mục tiêu: Trong thời gian từ ngày 9 tháng 1 đến 13 tháng 1 năm 2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ tổ chức Hội thảo lần thứ hai về Lý thuyết đồ thị và Hình học rời rạc. Hội thảo được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2016 tại VIASM.  Hội thảo dự kiến sẽ có 10 báo cáo mời (50 phút) và 28 báo cáo ngắn (30 phút).

Báo cáo mời:

Alex Iosevich, University of Rochester

Doowon Koh, Chungbuk National University

Natan Rubin, Ben Gurion University of the Negev

Ilya Shkredov, Steklov Mathematical Institute

Jozsef Solymosi, University of British Columbia

Shkhar Smorodinsky, Ben Gurion University of the Negev

Gabor Tardos, Renyi Institute of Mathematics

Geza Toth, Renyi Instiute of Mathematics

Ngo Viet Trung, Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology

Gunter Ziegler, Free University of Berlin (To be confirmed)

Đăng ký tham dự: http://viasm.edu.vn/hdkh/gtdg2019?userkey=dang-ky-tham-du

Ngôn ngữ chính trong workshop: English

Liên hệ (Contact): leanhvinh@gmail.com, phamanhthang.vnu@gmail.com