Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 08/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 10/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 15/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 22/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 24/06/2021, 09:30 đến 10:30 ngày 29/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 01/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 01/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 06/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 08/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 13/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 15/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 27/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 29/07/2021,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

THÔNG BÁO SỐ 1

Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản” 

1. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8/6/2021 và kết thúc vào ngày 22/7/2021.
  • Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

2. Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

3. Lịch giảng

Ngày

Giờ

Tên bài giảng

8/6/2021

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - Principal bundles on an algebraic curve

10/6/2021

9:30-11:30

Nguyễn Quốc Thắng - Galois cohomology of unipotent groups

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - Principal bundles with additional fields

15/6/2021

9:30-11:30

Phùng Hồ Hải - Smooth group schemes over DVR

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - Affine Grassmannians

17/6/2021

9:30-11:30

Nguyễn Đăng Hơp - Beauville-Laszlo theorem

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu- Moduli space of principal bundles

22/6/2021

9:30-11:30

Đào Phương Bắc - Geometric invariant theory

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - Hitchin moduli spaces

24/6/2021

9:30-11:30

Đào Phương Bắc - Generalization of the Chevalley restriction theorem

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - Generalized Hitchin moduli spaces

29/6/2021

 

9:30-11:30

Nguyễn Việt Dũng - Brieskorn theorem on generalized braid groups

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - Affine Springer fibers

1/7/2021

9:30-11:30

Nguyễn Hồng Đức - Artin approximation theorem

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - Affine Springer fibers

6/7/2021

9:30-11:30

Phùng Hồ Hải - Picard stacks and duality

14:00-16:30:

Ngô Bảo Châu - Langlands duality in Hitchin fibration

8/7/2021

9:30-11:30

Đoàn Trung Cường - Narasimhan-Seshadri and Hitchin-Simpson theorem

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - Stable bundles and Higgs bundles

13/7/2021

9:30-11:30

Đỗ Việt Cường - The statement of the fundamental lemma

14:00- 16:30

Ngô Bảo Châu - Perverse sheaves and the fundamental lemma

15/7/2021

9:30- 11:30

Đỗ Việt Cường - Change of characteristics

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - The support theorem

27/7/2021

9:30- 11:30

Lê Quý Thường - p-adic integration and Batyrev theorem

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - p-adic integration on the Hitchin fibration

29/7/2021

 

9:30-11:30

Nguyễn Chu Gia Vượng - The fundamental lemma implies the transfer conjecture

14:00-16:30

Ngô Bảo Châu - The fundamental lemma by p-adic integration

 4. Đăng ký tham dự

  • Đăng ký tham dự tại đây.  
  • Thời hạn đăng ký: trước ngày 31/05/2021.

5. Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến 

6. Tài trợ

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ hỗ trợ chỗ ở và một phần kinh phí đi lại trong nước cho một số nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc, học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh ngoài Hà Nội tham dự khóa học.

Hồ sơ chuẩn bị để được xét tài trợ gồm:

- Đơn xin tài trợ theo mẫu tại đây

- CV hoặc lý lịch khoa học

- Thư giới thiệu (nếu có)

Hồ sơ này có thể tải lên trực tiếp tại mẫu đăng ký tham dự hoặc gửi tới Viện theo địa chỉ email: vtkxuyen@viasm.edu.vn

Thời hạn đăng ký xin tài trợ: trước ngày 27/5/2021.

7. Liên hệ

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại: https://viasm.edu.vn/hdkh/hitchin2021

Hoặc liên hệ: Thư ký Vũ Thị Kim Xuyến, điện thoại: 024.3623.1542 trong giờ hành chính, email: vtkxuyen@viasm.edu.vn.

BAN TỔ CHỨC