Hội thảo “Giảng dạy, sách và học liệu toán cho các ngành đào tạo kinh tế, tài chính – ngân hàng” năm 2014

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 06/12/2014

Địa điểm: Trường ĐH Duy Tân, TP Đà Nẵng

Tóm tắt:

Thông báo sô 1

Danh sách các trường Đại học đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng-Kế Toán và chỉ tiêu đại biểu tham dự