Hội thảo “Trường hè Toán học: kinh nghiệm Việt Nam và thế giới”

Thời gian: 08:30 đến 16:00 Ngày 22/12/2018

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

KẾ HOẠCH HỘI THẢO

“Trường hè Toán học: kinh nghiệm Việt Nam và thế giới”

Hà Nội, ngày 22/12/2018

 

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Thời gian:

Thứ Bảy, ngày 22/12/2018 (sáng: 8h30-11h30, chiều: 14h00-16h00)

Mục đích:

  1. Tổng kết các hoạt động Trường hè học sinh, sinh viên và giáo viên giai đoạn 2012-2018;
  2. Trao đổi về mô hình Trường hè Toán học của Việt Nam và thế giới;
  3. Xây dựng kế hoạch và nội dung cho Trường hè Toán học, Toán ứng dụng và Khoa học dữ liệu trong thời kỳ chuyển đổi số.

Nội dung:

  1. Thảo luận về tình hình tổ chức và thực hiện các Trường hè: hiệu quả, chất lượng và những hạn chế. Kinh nghiệm, giải pháp và các biện pháp nâng cao chất lượng các Trường hè từ kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới.
  2. Đóng góp các ý tưởng mới để xây dựng, cải tiến các nội dung Trường hè nhằm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và trong thời kỳ chuyển đổi số.
  3. Đóng góp về phương thức tổ chức thực hiện để mở rộng cả về đối tượng và nội dung các Trường hè Toán học, Toán ứng dụng và Khoa học dữ liệu từ năm 2019.

Chương trình Hội thảo

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h30-9h00

Đăng ký đại biểu

Viện NCCCT

9h00-9h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

TS. Trịnh Thị Thúy Giang

9h10-9h30

Phát biểu khai mạc, Báo cáo đề dẫn

PGS. Lê Minh Hà

9h30-9h50

Báo cáo tham luận 1: Về các khóa bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên Toán 

PGS. Trần Văn Tấn

9h50-10h10

Báo cáo tham luận 2: Trường hè dành cho học sinh THPT chuyên: Thực trạng, giải pháp.

PGS. Vũ Thế Khôi

10h10-10h30

Nghỉ giải lao

 

10h30-10h50

Báo cáo tham luận 3: Về Trường hè cho giáo viên và học sinh THPT chuyên

Đại diện giáo viên THPT chuyên Toán

10h50-11h10

Báo cáo tham luận 4: Kinh nghiệm tổ chức trại hè học sinh khu vực phía Nam.

TS. Trần Nam Dũng

11h10-11h30

Thảo luận

PGS. Lê Minh Hà

11h30 - 14h00

Nghỉ ăn trưa

 

14h00 - 14h20

Báo cáo tham luận 5: Trường hè dành cho sinh viên:  Thực trạng, giải pháp.

TS. Nguyễn Duy Tân

14h20 - 14h40

Thảo luận

PGS. Lê Minh Hà

14h40 - 15h00

Báo cáo tham luận 6: Phát triển các trường hè về Toán học, Toán ứng dụng và Khoa học dữ liệu

PGS. Ngô Hoàng Long

15h00 - 15h20

Nghỉ giải lao

 

15h20 - 15h40

Báo cáo tham luận 7: Giới thiệu về mô hình PROMYS  và Nesin Village

TS. Phạm Văn Tuấn

15h40 - 16h00

Thảo luận 

PGS. Lê Minh Hà

16h00

Bế mạc

TS. Trịnh Thị Thúy Giang