Hội thảo: Xây dựng và phát triển tạp chí Toán ứng dụng hướng tới đạt chuẩn ISI, Scopus

Thời gian: 14:00 đến 17:30 Ngày 06/04/2022

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157B Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Mục tiêu:

Một nhiệm vụ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 là: Thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Để thực hiện nhiệm vụ đó, một trong những giải pháp được đề ra là xây dựng tạp chí về Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là đơn vị chủ quản, trên cơ sở tiếp quản tạp chí Ứng dụng Toán học từ Hội ứng dụng Toán học Việt Nam.  

Mục tiêu của Hội thảo nhằm thảo luận về phương hướng phát triển và xây dựng tạp chí Toán ứng dụng, lộ trình phấn đấu vào danh mục tạp chí ISI/SCOPUS. 

Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp. 

Thời gian: 14h-17h30, thứ 4, ngày 06/4/2022. 

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157B Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Ban Tổ chức: Ngô Bảo Châu, Lê Minh Hà

Báo cáo mời:

  1. GS. TS. Nguyễn Hữu Dư - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  2. TS. Phạm Hùng Hiệp - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia
  3. GS. Nguyễn Hữu Đức - Đại học Quốc Gia Hà Nội 
  4. TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn - Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh