Hội thảo: “Tương lai của thị trường tài chính: Sản phẩm phái sinh?”

Thời gian: 08:00:17/06/2013 đến 15:30:19/06/2013

Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK HN.

Tóm tắt:

Xem và download Whitepaper của Hội thảo tại đây.

Nội dung:

- Các bài nói chính: cập nhật tại đây.

- Chuyên đề 1: Sản phẩm phái sinh có cần thiết cho Việt Nam? Lợi ích kinh tế, việc làm và quản trị rủi ro do phái sinh mang lại?

- Chuyên đề 2: Điều kiện để phát triển một thị trường phái sinh tiên tiến ở Việt Nam

- Chuyên đề 3: Các mô hình phương Tây có thể áp dụng ở Việt Nam? Nếu không thì cần những điều kiện nào?

- Chuyên đề 4: Toán học tài chính và tài chính định lượng hiện nay. Các hướng nghiên cứu và triển vọng của Việt Nam

- Chuyên đề 5: Nguồn lực nào để các trường Đại học Việt Nam tham gia hỗ trợ các sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro ở Việt Nam

- Poster: Tất cả các chủ đề liên quan đến Toán học tài chính và Tài chính định lượng.

Đăng ký:
- Đăng ký online trước 31/05/2013 tại http://viasm.edu.vn/hdkh/jvn-viasm2013?userkey=dang-ky-tham-du
- Đăng ký poster trước 31/05/2013.

Lệ phí: (đã bao gồm ăn trưa, cafe, trà nước trong thời gian diễn ra hội thảo)
- Sinh viên và các nhà nghiên cứu: 500.000 VNĐ (có thể được xét miễn lệ phí)
- Các đối tượng khác: 2.000.000 VNĐ

Hình thức đóng phí Hội thảo: người đăng ký tham dự hội thảo chọn một trong 2 cách:

Cách 1: Đóng phí trực tiếp tại Hội thảo khi đến tham dự Hội thảo, hoặc

Cách 2: Chuyển khoản trước ngày 10/6/2013
Thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: TRUNG TÂM XUẤT SẮC JOHN VON NEUMANN
- Số tài khoản: 2000 1485 1177 547
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK)
- Chi nhánh: Sở Giao dịch 1, TP.HCM

Lưu ý:
- Vui lòng nhớ điền tên người tham gia Hội thảo vào nội dung nộp tiền.
- Người đóng phí chịu phí chuyển khoản nếu có.

Liên hệ:
- Chị Quyên, quyen.hoang@jvn.edu.vn, +84 9 09894334
- Chị Xuyến, jvn.viasm@viasm.edu.vn