KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

Thời gian: 08:30:26/07/2021 đến 17:00:31/07/2021

Địa điểm: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Lịch học:

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

Thứ Hai

Ngày 26/07/2021

8h30-9h00

Khai mạc

9h00 - 11h30

Chuyên đề chung “Hình học trong bài toán lát gạch đá hoa”

Thầy Trần Văn Tấn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

14h00 - 17h00

Đại số - Giải tích

Thầy Nguyễn Tiến Lâm

(Trường THPT Chuyên ĐHKHTN - ĐHQGHN)

Thứ Ba

Ngày 27/07/2021

8h30 - 11h30

Hình học

Thầy Lưu Công Đông

(Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội)

14h00 - 17h00

Đại số - Giải tích

Thầy Nguyễn Tiến Lâm

 (Trường THPT Chuyên ĐHKHTN - ĐHQGHN)

Thứ Tư

Ngày 28/07/2021

8h30 - 11h30

Số học

Thầy Hà Duy Hưng

(Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội)

14h00 - 17h00

Hình học

Thầy Lưu Công Đông

(Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội)

Thứ Năm

Ngày 29/07/2021

8h30 - 11h30

Số học

Thầy Hà Duy Hưng

(Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội)

14h00 - 17h00

Nghỉ

Thứ Sáu

Ngày 30/07/2021

8h30 - 11h30

Đại số - Giải tích

Thầy Nguyễn Tiến Lâm

 (Trường THPT Chuyên ĐHKHTN - ĐHQGHN)

14h00 - 17h00

Tổ hợp

Thầy Vũ Thế Khôi

(Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN VN)

Thứ Bảy

Ngày 31/07/2021

8h30 - 11h30

Hình học

Thầy Lưu Công Đông

(Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội)

14h00 - 17h00

Tổ hợp

Thầy Vũ Thế Khôi

(Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN VN)

17h-17h30

Bế mạc

Ban tổ chức