KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên

Mục tiêu: Hỗ trợ giáo viên tiểu học đổi mới chương trình và phương pháp dạy học môn Toán; giới thiệu các hệ thống học liệu mở chất lượng cao, miễn phí, nhằm nâng cao chất lượng bài giảng cũng như khả năng tự học, tự kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Nội dung: Gồm các bài giảng

  • “Phổ biến kiến thức về Chương trình Toán Tiểu học tại một số quốc gia trên thế giới  và một số đề xuất cho thực tiễn dạy học tại Việt Nam” , PGS. TS. Nguyễn Chí Thành, Trưởng khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  •  Giới thiệu về Hệ thống Học liệu mở: Khan Academy Tiếng Việt, trải nghiệm các bài tập thực hành sử dụng hệ thống học liệu mở Khan Academy tiếng Việt hỗ trợ công tác dạy, học và việc tự học môn Toán cấp Tiểu học.

Đối tượng tham dự: Giáo viên tiểu học của tỉnh Phú Yên, sinh viên  Khoa Giáo dục tiểu học  Trường Đại học Phú Yên. 

Số lượng dự kiến: 180 -200 học viên

Thời gian: Ngày 12/7/2022 

Hình thức tổ chức: Trực tiếp