KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 14/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên

Chuyên đề: “Giảng dạy mạch kiến thức Thống kê - Xác suất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông”

Mục tiêu: Khoá bồi dưỡng nhằm giới thiệu cho giáo viên Toán cấp THPT, sinh viên sư phạm ngành Toán các nội dung mới về mạch kiến thức Thống kê - Xác suất trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung: Các nội dung bao gồm:

  • Cơ sở lý thuyết của các phương pháp thống kê và xác suất trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018; 
  • Phương pháp giảng dạy các nội dung kiến thức mới;
  • Sử dụng phần mềm Excel hỗ trợ dạy và học Thống kê - Xác suất. 

Đối tượng tham dự: Giáo viên THPT môn Toán, Tin học , cán bộ quản lý chuyên môn của Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên; sinh viên Sư phạm Toán, Tin học Trường Đại học Phú Yên.

Số lượng dự kiến: 180 -200 học viên

Hình thức tổ chức: Trực tiếp