Mini-course: Deformation quantization

Thời gian: 10:00:11/01/2016 đến 11:30:25/01/2016

Địa điểm: Hội trường B4-705, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Tóm tắt:

Thời gian: 10:00-11:30, Thứ Hai hàng tuần (Từ ngày 11/1-25/1, 2016)

Địa điểm: Hội trường B4-705, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Báo cáo viên: GS. Sharygin Georgy-Đại học Moscow State Lomonosov

Tóm tắt báo cáo:

Chuyên đề bao gồm 3 bài giảng về Lượng tử biến dạng: Tôi sẽ bắt đầu bằng việc trình bày vấn đề đặt ra, sau đó sẽ mô tả phép xây dựng của Fedosov cho các đa tạp symplectic; tiếp theo tôi sẽ trình bày việc thực hiện giải vấn đề và phức Hochschild, và với hình thức hóa tương ứng của nó; cuối cùng tôi sẽ giới thiệu sơ lược chứng mình định lý của Kontsevich.