Mini-course on Dynamical Systems

Thời gian: 09:30:16/12/2019 đến 11:30:20/12/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM

Ban tổ chức:

- Nguyễn Hữu Dư, Vietnam National University

- Lê Minh Hà (Chair), VIASM

Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Báo cáo mời/Giảng viên: Lee Keonhee, Chungnam National University

Short-biography: Keonhee Lee is a Professor of the Department of Mathematics, Chungnam National University in Korea and an Editor of "Dynamical Systems: An International Journal". His research areas are differentiable dynamics, measurable dynamics, and infinite dimensional dynamical sytems.

Mục tiêu/ Nội dung:

This mini-course offers an introduction to dynamical systems from a

- topological point of view,

- geometrical point of view,

- measure theoretical point of view, and discuss some recent topics in the qualitative theory of dynamical systems.

Lịch dự kiếnThe lecture will start from 9:30 to 11:30 everyday from 16/12/2019 to 20/12/2019.

Đối tượng tham dự:

Đối tượng tham dự: Sinh viên hoặc nghiên cứu viên quan tâm đến hệ động lực.

Kiến thức chuẩn bị: Đã làm quen với Topology.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Liên hệ: Nguyễn Ngọc Thạch, Chungnam National University, ngngocthach91 AT gmail.com