Mini Workshop về Tổ hợp, Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng

Thời gian: 09:00:11/04/2018 đến 17:00:13/04/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Lê Minh Hà (VIASM, Trưởng ban), Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Phó ban); Lê Chí Ngọc (ĐHBKHN); Nguyễn Huy Trường (ĐHBKHN); Lê Thị Lan Anh (VIASM).

Ban khoa học: Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Trưởng ban); Lê Chí Ngọc (ĐHBKHN); Ingo Schiermeyer (TU Freiberg, CHLB Đức).

Mục đích: Hội nghị Quốc tế về Tổ hợp, Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng sẽ được tổ chức từ ngày 15/04/2018 đến ngày 17/04/2018 tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong khuôn khổ hội nghị, Mini-workshop sẽ được tổ chức tại Talinpa – Vườn ươm tài năng, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, từ ngày 11/04/2018 đến ngày 13/04/2018.

Báo cáo mời: Ingo Schiermeyer (TU Freiberg); Hubert Randerath (TH Köln); Arnfried Kemnitz (TU Braunschweig); Kevin Perrot (Aix Marseille University).