Mini-Workshop on Geometric Analysis

Thời gian: 08:30 đến 17:10 Ngày 21/07/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Mục tiêu: “Hội thảo về Giải tích hình học” (Mini-Workshop on Geometric Analysis) nhằm giới thiệu các kết quả và các nghiên cứu gần đây của nhóm nghiên cứu về giải tích hình học trong nước cũng như trao đổi các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Ban Tổ chức: Lê Minh Hà (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán); Nguyễn Thạc Dũng (Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN), Trần Thanh Hưng (Đại học Texas Tech, Hoa Kỳ)

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh. 

Báo cáo mời:

Các nhà khoa học giảng bài tại Hội thảo:

  1. Mai Cong Hung, ĐH Osaka (Nhật Bản).
  2. JiaYong Wu, ĐH Shanghai, (Trung Quốc). 
  3. Tsz ho. Fong, ĐH Khoa học và Công nghệ Hongkong (HongKong)
  4. Nguyễn Thạc Dũng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  5. Nguyễn Minh Hoàng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  6. Trần Thanh Hưng, ĐH Texas Tech., USA
  7. Hà Tuấn Dũng, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Đăng ký tham dự: Tại đây

Thời hạn đăng ký tham dự: Ngày 18 tháng 07 năm 2021. 

Liên hệ: dungmathATgmail.com, ndducATviasm.edu.vn