Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Ban tổ chức: Trần Văn Tấn, Tạ Thị Hoài An.

Ban khoa học: Hà Huy Khoái, William Cherry.

Mục đích: Chúng tôi thảo luận các vấn đề đang được quan tâm của Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus.

Báo cáo mời: Paul Vojta (University of California, Berkeley, USA), Min Ru (University of Houston, USA), Julie Tzu-Yueh Wang (Institute of Mathematics, Academia Sinica, Taiwan), William Cherry (University of North Texas, USA), Liang-Chung Hsia (National Taiwan Normal University, Taiwan), Gisbert Wustholz (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland)

Tóm tắt:

Please see at: http://viasm.edu.vn/en/hdkh/ntda2017?userkey=abstract

Cơ quan tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học-Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.