Hội thảo Những hướng mới trong tối ưu tính toán và ứng dụng

Thời gian: 08:00:26/12/2021 đến 17:00:27/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Mục tiêu:  Hội thảo nhằm tổng kết một số hướng nghiên cứu gần đây về tối ưu tính toán: Phương pháp dưới đạo hàm phân rã giải bài toán cân bằng; Bài toán cân bằng giả lồi trên giao các tập lồi; Kỹ thuật bài toán phụ cho bài toán cân bằng thứ bậc; Giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của họ vô hạn các ánh xạ không giãn; Bài toán chấp nhận tách với đa tập đầu ra; Bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu tách hai cấp; Thuật toán DC cải biên và ứng dụng trong phân cụm dữ liệu; Hiệu ứng quán tính trong một số thuật toán giải bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu. Phương pháp tiếp cận hai mức để học các mô hình ảnh biến phân; Phương pháp hệ động lực giải bao hàm thức đơn điệu, bất đẳng thức biến phân và bài toán cân bằng; Phương pháp hiệu chỉnh giải bao hàm thức biến phân; Phương pháp hiệu chỉnh cho bài toán chấp nhận tách đa tập; Hệ động lực hiệu chỉnh và kỹ thuật quán tính, vv…

Ban Tổ chức:

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

PGS.TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/hpvZrVZhKmt9kr5j6

Liên hệ:

Thư ký hành chính: Nguyễn Đường Đức - Email: ndduc@viasm.edu.vn

Thư ký khoa học:

Trịnh Ngọc Hải - Email: hai.trinhngoc@hust.edu.vn,

Vũ Tiến Dũng - Email: vutiendung@hus.edu.vn