Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 12

Thời gian: 09:00:23/04/2014 đến 17:30:25/04/2014

Địa điểm: Ba Vì

Ban tổ chức: Phan Thành An (Trưởng ban), Phạm Kỳ Anh, Nguyễn Ngọc Chiến, Trần Thị Bích Diệp, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Định, Đinh Nho Hào, Trần Văn Hoài, Vũ Hoàng Linh, Lê Dũng Mưu, Huỳnh Văn Ngãi (Phó Trưởng ban), Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú, Tạ Duy Phượng (Thư ký), Nguyễn Năng Tâm, Nguyễn Xuân Tấn, Phạm Đình Tảo, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Nhật Tĩnh, Nguyễn Đông Yên

Ban khoa học: Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện Toán học

Tóm tắt:

Bài giảng mời:

+ Lê Thị Hoài An: Quy hoạch DC và DCA: Lý thuyết, thuật toán và ứng dụng

+ Nguyễn Hữu Dư: Ổn định của của các phương trình động lực tất định và ngẫu nhiên trên thang thời gian

+ Nguyễn Quang Huy: Bất đẳng thức biến phân minimax và ứng dụng

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 24/3/2014

Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, chi nhánh tại Tản Lĩnh, Ba Vì. Ban tổ chức sẽ tổ chức ô tô đưa đại biểu đến Trung tâm và trở về Hà Nội, thu xếp nơi ăn ở cho các đại biểu trong thời gian hội thảo. Do không đủ phòng, một số đại biểu sẽ ở nhà sàn. Hội thảo không thu hội nghị phí. Thông tin chi tiết xin xem ở đây.

Địa chỉ liên lạc: Ban Tổ chức Hội thảo TƯTTKH, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại di động: 0984.041.939

E-mail: optiscicom@math.ac.vn

Website: http://viasm.edu.vn/hdkh/osc2014