Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13

Thời gian: 08:00:23/04/2015 đến 17:00:25/04/2015

Địa điểm: Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, chi nhánh tại Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

Ban tổ chức: Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện Toán học. Phan Thành An (Trưởng ban), Phạm Kỳ Anh, Nguyễn Ngọc Chiến, Trần Thị Bích Diệp, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Định, Trương Xuân Đức Hà, Đinh Nho Hào, Trần Văn Hoài, Nguyễn Quang Huy, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú, Huỳnh Thế Phùng, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Năng Tâm, Nguyễn Xuân Tấn, Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Đông Yên.

Ban khoa học: Phan Thành An (Trưởng ban), Phạm Kỳ Anh, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Định, Trương Xuân Đức Hà, Đinh Nho Hào, Hoàng Xuân Phú, Huỳnh Thế Phùng, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Năng Tâm, Nguyễn Đông Yên.

Báo cáo mời: + Cung Thế Anh: Bài toán điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng + Lê Dũng Mưu: Về bài toán cân bằng theo bất đẳng thức Nikaido-Isoda-Fan + Nguyễn Thành Quí: Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng

Tóm tắt:

Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, chi nhánh tại Tản Lĩnh, Ba Vì. Ban tổ chức sẽ tổ chức ô tô đưa đại biểu đến Trung tâm và trở về Hà Nội, thu xếp nơi ăn ở cho các đại biểu trong thời gian hội thảo. Do không đủ phòng, một số đại biểu sẽ ở nhà sàn. Hội thảo không thu hội nghị phí.

Phiếu đăng ký download ở đây. Đặt tên file đăng ký như sau: Đầu tên file xin đặt theo tên, họ viết tắt của đại biểu (viết không dấu). Ví dụ với đại biểu Nguyễn Văn Năm thì đặt như sau: NAMNV-toiuu-ttkh13_phieudangky.doc.

Tóm tắt báo cáo (không quá 1 trang A4, không chứa hình ảnh, đồ thị, biểu mẫu): xin gửi file Latex theo đúng mẫu của hội thảo: nếu viết bằng tiếng Việt xin xem mẫu: abs4optiscicom-v.tex, nếu viết bằng tiếng Anh xin xem mẫu: abs4optiscicom-e.tex (cùng với style abs4optiscicom.sty). Ngoài ra xin gửi file pdf tương ứng.


Đặt tên file tóm tắt báo cáo
: Đầu tên file xin đặt theo tên, họ viết tắt của tác giả báo cáo (viết không dấu). Ví dụ với đại biểu Nguyễn Văn Năm thì đặt như sau: NAMNV-abs4optiscicom-e.tex.

Nếu đại biểu ở ngoài và ở tại Khách sạn Tiên Sa cách Trung tâm khoảng 2km thì tự thanh toán tiền ở (phòng VIP: 500.000 đồng/đêm, phòng thường, đơn: 250.000 đồng/đêm, đôi: 350.000 đồng/đêm). Nếu cần Ban tổ chức đặt giúp thì xin gửi e-mail về optiscicom@math.ac.vn trước ngày 10/4/2015, cho biết họ tên, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ, loại phòng, thời gian ở tại Khách sạn Tiên Sa. Nếu có điều kiện, Ban tổ chức sẽ tổ chức xe đưa đón hàng ngày (Khách sạn Tiên Sa – Trung tâm).


Địa chỉ liên lạc
: Nguyễn Ngọc Chiến, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội


Điện thoại di động
: 0984.041.939

E-mailoptiscicom@math.ac.vn

Website: http://viasm.edu.vn/hdkh/osc2015


Danh sách báo cáo viên Xem tại đây.

Danh sách đại biểu Xem tại đây.