Mini-Workshop “Partial Differential Equations and Applications”

Thời gian: 08:00 đến 12:00 Ngày 12/12/2018

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Ban tổ chức: Le Minh Ha (VIASM), Cung The Anh (HNUE), Nguyen Minh Tri (IMH)

Mục đích: The aim of this mini-workshop is to create a forum for Vietnamese, French and Chinese experts in PDEs to exchange new ideas and results, and to discuss to find some common interests for future cooperation.

Cơ quan tổ chức và tài trợ: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

Đăng ký tham dự: http://viasm.edu.vn/hdkh/pde2018?userkey=dang-ky-tham-du

Thời hạn: Before December 8, 2018.

Ngôn ngữ chính trong workshop: English

Lịch dự kiến: to be annouced

Liên hệ: Ms. Le Thi Lan Anh

Email: ltlanh@viasm.edu.vn