Mini-course: Hình học nửa đại số và ứng dụng

Thời gian: 08:00:17/04/2023 đến 17:00:19/04/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

1. Mục tiêu, nội dung

Chuỗi bài giảng ngắn nhằm giới thiệu về Hình học nửa đại số và ứng dụng:

 • Một số kết quả cơ bản của Hình học nửa đại số: định lý Tarski- Seidenberg, định lý tầm thường Hardt, phân tầng, chọn đường cong, các định lý biểu diễn đa thức dương trên tập nửa đại số cơ sở, … 
 • Một vài ứng dụng của Hình học nửa đại số trong bài toán moment, tối ưu đa thức, tính giới hạn hàm hữu tỷ hai biến thực, tính số mũ Łojasiewicz cho cặp hàm giải tích thực, phân tích dữ liệu, nội suy…

2. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: 03 ngày từ 17-19/04/2023
 • Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

3. Đối tượng tham dự

Sinh viên năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu.

4. Đơn vị tổ chức

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

5. Ban chương trình

 • Jean-Bernard Lasserre, Laboratory for Analysis and Architecture of Systems, CNRS, Toulouse, Cộng hòa Pháp. 
 • Phạm Tiến Sơn, Trường Đại học Đà Lạt.
 • Thư ký khoa học: Đinh Sĩ Tiệp, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

6. Giảng viên:

 • Jean-Bernard Lasserre, Laboratory for Analysis and Architecture of Systems, CNRS, Toulouse, Cộng hòa Pháp,
 • Nguyễn Hồng Đức, Trường Đại học Thăng Long,
 • Phạm Tiến Sơn, Trường Đại học Đà Lạt,
 • Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,
 • Hồ Minh Toàn, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam,
 • Đinh Sĩ Tiệp, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

7. Hình thức tham dự: Trực tiếp

8. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt và tiếng Anh

9. Liên hệ: Đinh Sĩ Tiệp, Tel. 0976005477, Email: dstiep@math.ac.vn