Reading Seminar on Coxeter Groups

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 03/04/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 10/04/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 17/04/2024,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Trần Thị Hiếu Nghĩa (Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh và VIASM)

Link Zoom: https://zoom.us/j/95807968618?pwd=UE8yRnFWL2tldGwvbjRUVVdXNGNRdz09

Meeting ID: 958 0796 8618

Passcode: 925672