Reading Seminar on Coxeter Groups

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 08/05/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 15/05/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 22/05/2024,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Giao, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và VIASM)

Link Zoom: https://zoom.us/j/95807968618?pwd=UE8yRnFWL2tldGwvbjRUVVdXNGNRdz09

Meeting ID: 958 0796 8618 - Passcode: 925672