Reading seminar: The Geometry of Coxeter groups

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 12/01/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 19/01/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 26/01/2024,

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội

Speakers: Le Xuan Hoang (VNU Hanoi) 

Link zoom: https://zoom.us/j/97382874048?pwd=NTVPOHh3VU0zZ2sxY3I2ZWdHMU84dz09

Meeting ID: 973 8287 4048
Passcode: 2023