Trường Đông về Mạng phức tạp và ứng dụng

Thời gian: 08:00:16/12/2020 đến 17:00:18/12/2020

Địa điểm: Room 9, Room 10, Khu Hội Thảo Quốc tế K1, Trường Đại học Thuỷ lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Ban Tổ chức:

  • Ban chương trình: PGS. TS. Lê Minh Hà (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, VIASM), PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, IMH/VAST), TS. Lê Chí Ngọc (ĐH Bách Khoa Hà Nội, HUST), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh (ĐH Thuỷ lợi, TLU)
  • Thư ký khoa học: ThS. Trần Thị Cẩm Giang, Trường Đại học Thuỷ lợi (TLU).
  • Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Viện Toán học (IMH), Trường Đại học Thủy lợi (TLU)

Báo cáo mời/Giảng viên:

PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

- PGS. TS. Nguyễn Ngọc Doanh, Trường Đại học Thủy lợi

- TS. Lê Chí Ngọc, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Mục tiêu: Mục tiêu của Trường Đông là nhằm trang bị một số kiến thức  cơ bản và nâng cao về mạng phức tạp và ứng dụng. Trường gồm ba khoá học ngắn song song diễn ra trong ba ngày gồm cả nội dung lý thuyết và thực hành ứng dụng. Khóa học thứ nhất là về Một số bài toán và thuật toán tìm kiếm cộng đồng trong Mạng Liên kết, khóa học thứ hai về mạng xã hội và khoá học thứ ba là về mạng lan truyền dịch bệnh.

Đăng ký tham dự:

- Hạn đăng ký tham dự 14/12/2020

- Link đăng ký: https://forms.gle/bn63oz7Fd5d2hzv18

Đối tượng tham dự:

Students from different institutions including Institute of Mathematics (IMH), Thuyloi University (TLU), Hanoi University of science and Technology (HUST), FPT University (FPTU), Duy Tan University (DTU).

Ngôn ngữ: English and Vietnamese

Liên hệ: ThS. Trần Thị Cẩm Giang, Trường Đại học Thuỷ lợi (TLU), email: camgiang2010@gmail.com