Hội thảo khoa học lý thuyết hệ thống và điều khiển

Thời gian: 08:30:05/11/2012 đến 12:00:09/11/2012

Địa điểm: C2-714

Tóm tắt:

Nhóm nghiên cứu về Tối ưu và Điều khiển do GS. Vũ Ngọc Phát làm trưởng nhóm đang làm việc tại Viện NCCCT tổ chức hội thảo “Systems and Control Theory”. Hội thảo là dịp để một số chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực điều khiển hệ thống và lý thuyết định tính các hệ động lực trình bày bài giảng và các kết quả nghiên cứu. Đồng thời hội thảo còn là dịp giao lưu, trao đổi giữa các chuyên gia với các bạn đồng nghiệp trẻ, sinh viên, học viên cao học và các nghiên cứu sinh có cùng lĩnh vực nghiên cứu. Kính mời các cán bộ khoa học làm việc trong lĩnh vực lý thuyết hệ thống và điều khiển hệ động lực, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, sinh viên tham gia.


Ngôn ngữ
: Tiếng Anh

Chương trình tổng thể

TT

Thời gian
Nội dung
Địa điểm

1

Sáng 5/11/2012 Đón tiếp đại biểu, bài giảng Viện NCCC Toán

2

Chiều 5/11/2012 Báo cáo khoa học Viện NCCC Toán

3

Sáng 6/11/2012 Bài giảng, báo cáo khoa học Viện NCCC Toán

4

Chiều 6/11/2012 Báo cáo khoa học Viện NCCC Toán

Ngày 7/11/2012: Tham quan

5

Sáng 8/11/2012 Bài giảng, báo cáo khoa học Viện NCCC Toán

6

Chiều 8/11/2012 Báo cáo khoa học Viện NCCC Toán

7

Sáng 9/11/2012 Bài giảng,  bế mạc Viện NCCC Toán

Program & Abstracts

Liên hệ: Ms. Ngô Thiên Nga, Thư kí Viện NCCCT, tầng 7 thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

E-mail: ntnga@viasm.edu.vn

Tel: (**84)-4-36231542
Fax: (0084)-4-36231543

Xem một vài hình ảnh của Hội thảo tại đây.