Seminar nhóm: Một số mô hình SIR trên mạng và ứng dụng

Thời gian: 08:15 đến 10:15 ngày 05/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 07/10/2020, 09:30 đến 11:30 ngày 09/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 14/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 21/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 28/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 04/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 11/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 18/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 25/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 02/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 09/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 16/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 23/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 30/12/2020,

Địa điểm: Phòng Hội thảo C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Thời gian và địa điểm:

  1. Sáng thứ hai hàng tuần từ 08:15 đến 10:15 tại phòng C101
  2. Sáng thứ tư hàng tuần từ 09:00 đến 11:00 tại phòng C101 

Kế hoạch seminar chi tiết:

Date

Time and place

Content 

Speaker

05/10

08:15-10:15

C101

On the independent set problem

Le Chi Ngoc   

07/10

09:00-11:00

C101

Overview of SIR models 

Nguyen Ngoc Doanh  

09/10

09:30-11:30

C101

Blockchain technology and applications 

Dang Minh Tuan

14/10

09:00-11:00

C101

A network model for the spread of infectious diseases (part 1)

Nguyen Hoang Thach

21/10

09:00-11:00

C101

A network model for the spread of infectious diseases (part 2)

Nguyen Hoang Thach

28/10

09:00-11:00

C101

TBA

Doan Duy Trung

04/11

09:00-11:00

C101

Some SIR-network models and application

Nguyen Ngoc Doanh 

11/11

09:00-11:00

C101

Mean-field approximations for homogeneous networks

Nguyen Viet Anh

18/11

09:00-11:00

C101

Mean-field approximations for heterogeneous networks I

Nguyen Viet Anh 

25/11

09:00-11:00

C101

Complex Network and Epidemics

Le Chi Ngoc

02/12

09:00-11:00

C101

SEIR models with intervention strategies 

Nguyen Ngoc Doanh 

09/12

09:00-11:00

C101

TBA

Nguyen Hoang Thach

16/12

09:00-11:00

C101

Mean-field approximations for heterogeneous networks II

Nguyen Viet Anh 

23/12

09:00-11:00

C101

TBA

Nguyễn Trọng Hoàng

30/12

09:00-11:00

C101

On the SEIR spatial models 

Nguyen Ngoc Doanh