Seminar: PARAMETER IDENTIFICATION IN ANOMALOUS DIFFUSION EQUATIONS WITH NONLOCAL CONDITIONS AND WEAK-VALUED NONLINEARITIES

Thời gian: 14:30 đến 16:30 Ngày 05/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Báo cáo: Nguyễn Thị Vân Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội)