KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 22/05/2022, 08:00 đến 17:00 ngày 29/05/2022,

Địa điểm: Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

1. Mục tiêu, nội dung

Mục tiêu: Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị và củng cố các kiến thức cơ bản về thống kê và vận dụng phần mềm R để phân tích, xử lý dữ liệu.

Nội dung: Khoá bồi dưỡng tập trung vào một số nội dung:

-   Kỹ thuật sử dụng thư viện tidyverse và gói ggplot2 để thiết kế các bảng và biểu đồ phản ánh một cách sinh động các đặc điểm thống kê của mẫu số liệu;

-   Sử dụng phần mềm R để giải quyết vấn đề tìm khoảng ước lượng, kiểm định giả thuyết cho tham số, hồi quy và xác định phân phối của dữ liệu;

-   Phương pháp phân tích thành phần chính và ứng dụng để phân tích các bảng dữ liệu có kích thước lớn bằng phần mềm R;

-   Nhận biết các sai lầm thường gặp trong xử lý và diễn giải kết quả thống kê.  

-  Học viên sẽ được hướng dẫn làm việc theo nhóm để thực hành xử lý số liệu thực tế bằng phần mềm thống kê R qua các dự án cụ thể.

2. Đối tượng

Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên và các nhà quản lý của các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước ở khu vực phía Bắc muốn nâng cao năng lực giảng dạy môn thống kê, năng lực sử dụng công cụ thống kê và kỹ năng sử dụng phần mềm R trong nghiên cứu, giảng dạy và quản lý. 

 Yêu cầu đối với đại biểu tham dự:

-  Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khóa bồi dưỡng;

-  Học viên có máy tính xách tay để làm các bài tập thực hành trong suốt khoá học (khuyến khích học viên cài đặt sẵn phần mềm R cùng các gói lệnh cơ bản).

Số lượng dự kiến: 80 học viên

3. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức

- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

- Đại học Thái Nguyên

4. Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: 05 ngày từ 21-22/5/2022 (trực tuyến) và 27-29/5/2022 (trực tiếp).
  • Địa điểm học trực tiếp: Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên.

Nội dung chi tiết của khóa học vui lòng xem tại: https://viasm.edu.vn/hdkh/tkud-mb-2022?userkey=cong-van-va-thong-bao-so-1

BAN TỔ CHỨC