KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022 “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”

Thời gian: 08:30:08/06/2022 đến 17:00:12/06/2022

Địa điểm: Online và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

1. Mục tiêu, nội dung

Mục tiêu: Khóa tập huấn nhằm trang bị cho học viên cơ sở toán học và kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê R để xử lý và phân tích dữ liệu theo phương pháp phân tích thành phần chính, phương pháp dữ liệu bảng (Panel) và tính toán Bayes.

Nội dung: Khoá bồi dưỡng tập trung vào một số nội dung:

-   Cơ sở của phương pháp phân tích thành phần chính và phương pháp dữ liệu bảng: tình huống sử dụng; cơ sở lý thuyết; cách thức phân tích, vận dụng kết quả; thực hành phương pháp trên phần mềm R;

-   Cơ sở của tính toán Bayes: nguyên lý của tiếp cận Bayes trong xử lý số liệu; cơ sở lý thuyết; cách thức sử dụng phương pháp Bayes để giải quyết các bài toán thống kê cơ bản; thực hành tính toán trên phần mềm R;

-  Học viên được hướng dẫn thực hành xử lý số liệu thực tế bằng phần mềm thống kê R qua các dự án cụ thể. Học viên làm việc nhóm để thực hiện dự án, thông qua vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên vào xử lý một số bộ số liệu thực tế và báo cáo trước lớp vào cuối Khóa bồi dưỡng.

2. Đối tượng

Đối tượng của Khóa bồi dưỡng là Giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các trường đại học khu vực miền Nam, cán bộ công chức nhà nước muốn nâng cao năng lực phân tích số liệu trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng thống kê. Khóa học ưu tiên các giảng viên trẻ, giảng viên ở các bộ môn Toán cơ bản phụ trách giảng dạy Toán cho các chuyên ngành khác và giảng viên đã tham dự Khóa bồi dưỡng “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R” do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức. 

 Yêu cầu đối với học viên tham dự:

-  Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khóa bồi dưỡng

- Học viên có máy tính cài đặt sẵn phần mềm R; học viên có kiến thức về thống kê cơ bản và mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển.

Số lượng dự kiến: 50 học viên.

3. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức

- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

4. Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: 05 ngày từ 08 - 12/06/2022 (ngày 08/06/2022 trực tuyến).
  • Địa điểm học trực tiếp: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết của khóa học vui lòng xem tại: https://viasm.edu.vn/hdkh/khoa-boi-duong-giang-vien-khu-vuc-mien-nam-nam-2022-thong-ke-nang-cao-voi-phan-mem-thong-ke-r?userkey=cong-van-va-thong-bao-so-1