Gặp gỡ Tôpô 2022

Thời gian: 08:00:21/11/2022 đến 16:30:22/11/2022

Địa điểm: C101, VIASM

1. Mục tiêu, nội dung: Hội thảo nhằm mục đích kết nối và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Tôpô đại số trong và ngoài nước.

2. Đối tượng tham dự: sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.  

3. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức

 - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Ban Chương trình

-  Lionel Schwartz, Đại học Paris 13, Pháp.

- Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM);

5. Diễn giả

- Antoine Touzé, Đại học Lille, CH Pháp

- Christian Ausoni, Đại học Paris 13, CH Pháp

- Nguyễn Thế Cường, Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam

- Hans-Werner Henn, Đại học Strasbourg, CH Pháp

- Nguyễn Đặng Hồ Hải, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam

- Nguyễn Đức Ngà, Trường Đại học Phenikaa, Việt Nam

- Bùi Anh Tuấn, Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Ngô Anh Tuấn, Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam

6. Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

7. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh và Tiếng Việt.

8. Đăng ký tham dự: trước ngày 19/11/2022

Đăng ký tham dự theo Link: https://forms.gle/FYmk8CtDUq5Zcrmi8 

9. Liên hệ:

- Thư ký khoa học TS. Nguyễn Thế Cường (HUS-VNU) - Email: thecuong.nguyen@hus.edu.vn

- Thư ký hành chính Vũ Thị Kim Xuyến (VIASM) - Email: vtkxuyen@viasm.edu.vn