Hội thảo “Vai trò của các viện nghiên cứu cao cấp trong phát triển Toán học tại Việt Nam và trong khu vực” và Lễ ra mắt quốc tế của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Thời gian: 08:30:16/01/2012 đến 17:30:17/01/2012

Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK HN

Tóm tắt:

Trong hội thảo 8 nhà toán học đã đọc tham luận nói về vai trò của các Trung tâm Xuất sắc đối với sự phát triển của Toán học nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Dưới đây là một số tham luận trong Hội thảo

1- Tham luận của GS. M. Kashiwara (RIMS).

2- Tham luận của GS. L. Chen (NUS).

3- Tham luận của GS. M.S. Raghunathan (TIFR).

4- Tham luận của GS. A.D.M. Choudary (ĐH Lahore).

5- Tham luận của GS. D. Kim (KIAS).

6- Tham luận của GS. R. Fefferman (ĐH Chicago).

7- Tham luận của GS. J.P.A. Bourguignon (IHES).

8- Tham luận của GS. Ngô Bảo Châu (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán).

Xem một số hình ảnh tại đây.