Vietnam-Korea Joint Workshop on Dynamical Systems and Related Topics

Thời gian: 08:30:02/03/2016 đến 17:00:06/03/2016

Địa điểm: C2-714

Ban tổ chức: GS. Nguyễn Hữu Dư (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán), GS. Nam Jip Koo (Đại học Chungnam), GS. Nguyen Minh Man (Trường Đại học Mỏ-Địa chất), GS. Keonhee Lee (Đại học Chungnam), TS. Le Huy Tien (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội)

Mục đích: The aim of this workshop is to bring together scientists to discuss and exchange the latest information and ideas, and encourage debate on many issues in dynamical systems and their applications. The topics include differentiable and topological dynamical systems, ordinary differential equations, partial differential equations, time scale dynamics and ergodic theory.

Báo cáo mời: K. Lee (Chungnam Univ.), N. Koo (Chungnam Univ.), N. D. Cong (Hanoi Institute of Math.), K. Park (Ajou Unive.), M. Lee (Mokwon Univ.), L. H. Tien (Hanoi Univ. of Science), C. T. Anh (Hanoi Univ. of Education), N. N. Doanh (Hanoi Univ. of Technology).

Tóm tắt:

Xem chi tiết trong mục Chương trình.

Organizers:

+ Vietnam Institute of Advanced Study in Mathematics – VIASM

+ Chungnam National University – CNU