Chuỗi seminar của Mạng lưới vận trù học Việt Nam (Vietnam Operations Research Network)

Thời gian: 20:00 đến 21:30 ngày 03/03/2022, 19:30 đến 21:00 ngày 07/04/2022, 21:00 đến 22:00 ngày 12/05/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 02/06/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 14/07/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 06/10/2022,

Địa điểm: Online

Mục đích: Mạng lưới Vận trù học Việt Nam (VORN) do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán bảo trợ được thành lập vào cuối năm 2021, là diễn đàn để cộng đồng nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng Vận trù học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trao đổi ý tưởng, cập nhật các kết quả nghiên cứu, ứng dụng mới nhất và kết nối, hợp tác trong các dự án nghiên cứu chung, góp phần tăng cường nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của ngành Vận trù học.

Từ tháng 3 năm 2022, VORN sẽ tổ chức seminar mỗi tháng một lần, vào thứ năm đầu tiên mỗi tháng, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp quan tâm đến các lĩnh vực liên quan đến Vận trù học như: tối ưu hoá hoạt động (operations management), phân tích (analytics), khoa học quản lý (management science), kỹ thuật hệ thống công nghiệp (industrial systems engineering), quản lý chuỗi cung ứng (supply chain management), v.v.

  • Hình thức: trực tuyến 
  • Link tham dự Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99199039260?pwd=K3ZmbWlHcUsyZTFuRVNoNE43Tm1JZz09

Meeting ID: 991 9903 9260

Passcode: 111222

  • Thời gian: tối thứ 5 đầu tiên hàng tháng (từ 20h-21h30 giờ Hà Nội)
  • Đối tượng: seminar trân trọng kính mời tất cả mọi người quan tâm tham dự.